Szkolenie Rodo dla administratorów danych

Szkolenie Rodo jest dedykowane wszystkim administratorom danych osobowych. Szkolenie jest merytoryczne i praktyczne. Obecna dyrektywa regulująca kwestię bezpieczeństwa danych osobowych jest zastępowana nową. Warunki wchodzą w życie 25 maja bieżącego roku.

Szkolenie Rodo – co warto o nim wiedzieć?

Na szkoleniu poruszane są wszystkie wątki dotyczące Rodo. Warto wiedzieć, że administrator danych osobowych dowie się, jakie są konsekwencje naruszania ochrony danych osobowych. Administrator danych osobowych dowie się, jaka kara pieniężna może go czekać, w razie nieprzestrzegania przepisów.

Szkolenie Rodo – dla kogo?

Szkolenie z rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest dedykowane zarówno dla małych przedsiębiorstw jak i dużych firm. Każdy administrator danych osobowych może z niego skorzystać. Osoba po ukończeniu kursu otrzymuje certyfikat. Na pewno odbycie kursu z nowego rozporządzenia będzie dodatkowym atutem, który można zapisać w swoim CV.

Majowa nowelizacja poprzez Rodo

Szkolenie z Rodo pozwoli uniknąć przykrych kar za nieprzestrzeganie przepisów. Zmiany te dotyczą zarówno przetwarzania danych osobowych klientów jak i również pracowników firmy. Uczestnikowi szkolenia przekazywana jest merytoryczna wiedza z zakresu możliwości jak i również sposobów poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.

Share This Post:

Add Comment