Dokumentacja cen transferowych

Źródło: http://dplm.pl/

Czym jest dokumentacja podatkowa cen transferowych i kiedy należy ją sporządzić?

Zgodnie z przepisami zawartymi w:ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa CIT);
a) Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa PIT), dokumentacja podatkowa cen transferowych powinna zostać sporządzana przez podatnika dla każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość (po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług) przekracza w danym roku podatkowym określony próg. Aby więc w pełni zrozumieć, kiedy należy sporządzić tego rodzaju dokumenty, musimy przyjrzeć się dwóm kwestiom – czym właściwie jest transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym i jakie progi będą obowiązywać podatnika w przypadku transakcji:finansowych;towarowych;usługowych oraz
b) innych.

Co decyduje o jednorodności transakcji?

Aby transakcja kontrolowana mogła zostać uznana za jednorodną, musi ona spełniać kilka określonych warunków.. Pierwszym z nich jest zastosowanie do weryfikacji jej rynkowości określonej metody, w tym m. in.:

  • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN);
  • metoda ceny odprzedaży;
  • metoda koszt plus;
  • metoda podziału zysku;
  • metoda marży transakcyjnej netto.

W sytuacji, w której zastosowanie ww. metod nie jest odpowiednie, ustawodawca dopuszcza możliwość wyboru metody najbardziej odpowiedniej w danych okolicznościach (nie wymienionej wprost w przepisach podatkowych).

Kolejnymi czynnikami pozwalającym na uznanie transakcji za jednorodną są jej jednolitość w ujęciu ekonomicznym oraz jednolitość kryteriów porównywalności, takich jak cechy dóbr i usług, których dotyczy transakcja, a także jej warunki, przebieg oraz wykorzystywane przez podatników strategie gospodarcze. Pod uwagę należy wziąć także wszelkie inne istotne cechy transakcji.

Share This Post: