Zasady dotyczące bezpiecznego użytkowania stołowych pilarek tarczowych

Pilarka tarczowa w wersji stołowej to maszyna przeznaczona do cięcia drewna, płytek ceramicznych, płyt wiórowych, a nawet aluminium. Składa się z kilku istotnych komponentów – przede wszystkim stołu wyposażonego w solidny blat, wałka z zamocowaną tarczą, paska klinowego oraz silnika. Pracując z jej wykorzystaniem, trzeba zawsze zachować konkretne środki ostrożności. W przeciwnym razie zwiększone zostaje ryzyko uszkodzenia ciała i trwałego kalectwa.

Pamiętajmy o weryfikacji wielu czynników bezpośrednio przed uruchomieniem

Stołowa pilarka tarczowa wymaga zastosowania dobrze naostrzonej i dokładnie oczyszczonej tarczy tnącej – koniecznie o średnicy zgodnej z wytycznymi producenta. Ważną rolę pełni tutaj klin rozszczepiający, który zapobiega zakleszczeniu i odrzutowi obrabianego elementu. Przed włączeniem silnika operator musi sprawdzić, czy osłona ochronna jest dostatecznie sprawna, przewód elektryczny odpowiednio zaizolowany od wilgoci, a wkładka szczelinowa dopasowana do grubości tarczy. Duże znaczenie ma ponadto umiejętna organizacja stanowiska pracy, opierająca się głównie na używaniu środków ochrony osobistej (szczelnego nakrycia głowy, rękawic, zatyczek usznych, okularów) i zadbaniu o dobrą wentylację pomieszczenia. Oczywiście trzeba też bezwzględnie przestrzegać kluczowych zasad zawartych w instrukcji obsługi maszyny. Podczas procesu cięcia zabronione jest otwieranie bądź zdejmowanie osłony, a także czyszczenie i konserwowanie mechanizmu roboczego. Poza tym nie zaleca się usuwania na bieżąco wiórów ani pozostawiania pilarki bez nadzoru z uruchomionym napędem – zwłaszcza w sytuacji, gdy w pobliżu znajdują się dzieci.

Share This Post:

Add Comment